Wargames 20ste eeuw

Het interessante is dat je figuren van Bolt Action of Flames of War kunt gebruiken voor Blitzkrieg Commander en Chain of Command, of omgekeerd.

Links

Een prachtig stop-action filmpje over 6mm WO2-gaming.