Wargames Renaissance - Napoleon

Regelsystemen voor de periode 1500-1900

In  de loop van de vijftiende eeuw vond iemand het lontslot uit - een systeem met een trekker en een lont waardoor de moeilijk hanteerbare eerste 'handkanonnen' veranderden in op het slagveld bruikbare musketten. Opeens kon een boer met een geweer een ridder met een harnas aan. Ook kanonnen werden beter. Vanaf 1500 ongeveer wijzigt doordoor de militaire tactiek en de samenstelling van legers, en komen er musketiers in plaats van zwaardvechters. Piekeniers beschermen deze traag vurenden eenheden tegen tegenaanvallen van de vijandelijke cavalerie (meer over de historische tactieken: hier).

Na piek & musket: kruit, veel kruit

Deze 'Pike&Shotte'periode is in ongeveer 1700 ten einde. Vuurwapens worden daarna effectiever en geweren zijn uitgerust met een bajonet, zodat er geen afzonderlijke piekenierseenheden meer nodig zijn. Legers gaan bestaan uit

 • cavalerie, uitgerust metmet sabels en vuurwapens
 • infanterie-regimenten die gegroepeerd optrekken en in blokken vuren
 • artillerie die mee optrekt net de infanterie of vast opgesteld is op een strategische plek.

Het militaire hoogtepunt van deze periode is onder Napoleon tussen 1792 en 1815. Deze zogenaamde 'Horse & Musket'-periode eindigt in 1900 door technologische uitvindingen zoals het vliegtuig, de mitrailleur, effectievere moderne geweren, de auto en later de tank.

Spelregelsystemen bij de 6shooters

Gangbare spelregelboeken maken onderscheid tussen de legers uit de Renaissance/Pike&Shotte en die van de periode 1700-1900. Op de club wordt onder meer gespeeld:

 • Pike & Shotte, uitgegeven door Warlord, 1500-1700
 • Maurice, 1690-1790, van de Amerikaanse onafhankelijke ontwerper Sam Mustafa
 • Black Powder, ook uitgegeven door Warlord, 1700-1900
 • Blücher, 1700-1900, ook van Mustafa.

Het voordeel van de Warlord-set Hail Caesar/Pike & Shotte/Black Powder is dat het spelsysteem in beginsel in alle boeken hetzelfde is, met extra spelregels en aanvullingen voor het bewuste tijdperk. Daarom kunnen spelers makkelijk overschakelen. Goed voor multiplayer-spellen met name. Blücher en Maurice hebben voorbedrukte kaarten en een spelsysteem waardoor je zonder veel voorbereiding snel een slag op de speeltafel hebt die je meteen kunt gaan spelen. Handig voor 1vs1. Zie onder meer onze eigen vergelijkende recensie.

Gratis & andere systemen, nuttige links

 • For Parliament, King or Glory is een gratis systeem voor 1599-1669. Dertigjarige Oorlog en Engelse Burgeroorlog. Yahoo-groep alhier. Downloads hieronder (Part1, Part2, ECW front cover en Quick Ref)
 • Van het goed aangeschreven systeem Maurice (1690-1790) is een gratis versie Maurice Lite
 • Een gratis regelset voor de piekeniersperiode is Lillybulero, te vinden op de site van de Schotse wargamer en geschiedkundige Angus Konstam en hier als upload. Konstam weet waar hij over praat, dus als hij zegt dat dit een goed alternatief is..
 • Clarence Harrison heeft bovendien ooit het gratis Victory Without Quarter gemaakt, ook voor de piekeniersperiode, ook hier op de website gezet. Geschikt voor de Tachtigjarige Oorlog, de Dertigjarige Oorlog en de Engelse Burgeroorlog.
 • Harrison is met Barry Hilton de auteur van Donnybrook, een erg grappig skirmish-spel voor de musketierstijd.
 • Hilton is de man achter de prachtige league of augsburg-website. Deze site is een absolute aanrader voor iedereen met interesse in oorlogvoering in de zeventiende en vroege achttiende eeuw. Hilton is auteur van de Beyond the Lily Banners-regelset die via die website valt aan te schaffen.
 • Een absolute aanrader is Fast Play Grande Armee (een simpele, snelle en gratis regelset voor de Napoleontische periode). FPGA doet naar ons idee niet onder voor Black Powder en andere betaalde systemen en werkt prima met 6mm eenheden.
 • Voor de Waterloo-campagne hebben we het Berthier computerhulpprogramma aangepast voor het spel Blücher, zie halverwege deze pagina

Daarbuiten zijn er nog allerlei andere regelsets die door bepaalde clubleden gespeeld worden of -werden, Shako, Polemos, Volley & Bayonet, General de Brigade, Sharp Practice... eigenlijk te veel om op te noemen. Zie hiervoor ons ledenforum. Een evaluatie van verschillende Napoleontische en andere regelsystemen door wargamers uit Avon staat hier.